БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ организира тригодишно обучение по астрология в СОФИЯ

лектори: Кирил Стойчев, Радислав Кондаков, Маргарита Паскалева

kurs1

При завършване на пълния курс на обучение, се издава сертификат след полагане на изпит. Обучението е организирано в двудневни съботно-неделни семинари, които  се провеждат един път месечно в София. Усвояването на астрологичните знания и теория е съчетано и с практически упражнения под ръководството на преподаватели от БАА. Курсистите получават писмени материали за отделните лекции.

През първата година на обучението се изучава натална (рождена) астрология.

През втората година методите на прогностичната астрология - транзити, дирекции, прогресии, солар и др.

Третата година включва  специализирани курсове – синастрия, хорарна и елективна астрология, медицинска астрология, ректификация и др.

 

ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОЛОГИЯ В БАА - 2017/2018

ПЪРВО НИВО – Натална /рождена/ астрология

1-во занятие

 23.09.2017г. – 10.00ч. – 16.30ч.

 24.09.2017г. – 10.00ч. – 16.30ч.

Що е Астрология? Кратка история на астрологията. Направления в Астрологията –натална, прогностична, мунданна, синастрия, хорарна и други – кратко описание. Астрономия за астролози. Зодиакални знаци и съзвездия. Сидерален и Тропичен зодиак. Прецесия. Айанамша. Небесна сфера. Координатни системи, ректасцензия, равноденствена точка, еклиптика, хоризонт, екватор, меридиан. Ерата на Рибите. Ерата на Водолея.  Пра-качества, стихии, качества, полярности. Оценка на темперамента - според  елементите (огън, земя, въздух, вода) и според  качествата (кардиналност, неподвижност, подвижност).

 

2- ро занятие

04.11.2017г. – 10.00ч. – 16.30ч.

05.11.2017г. – 10.00ч. – 16.30ч.

Зодиакални  знаци - обща характеристика, съответствия. Знакът на Слънцето в рождения хороскоп, 12-те зодиакални  знака - положителни и отрицателни характеристики и връзката им  със съдбата, характера и  професията на родения.  Еволюционни нива на зодиакалните знаци. Проявен и непроявен знак. Методи и начини за проработкаПланета на трон, в екзалтация, заточение, падение. Модел на екзалтациите на планетите. Медицински съответствия между  зодиакалните знаци и частите на тялото, болестите.

 

3-то занятие

02.12.2017г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

03.12.2017г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

Планетите в астрологиятаСтроеж на Слънчевата система. Движение на планетите: ретроградно, директно и стационарно. Ингресия на планетите. Понятието взаимна рецепция между планетите. Планетите като сигнификатори. Ядрото на личността : Слънцето и Луната, фази на Луната. Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс в зодиакалните знаци и домове. Упражнения.

 

4-то занятие

20.01.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

21.01.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч.

Социалните планети– Юпитер и Сатурн. Висшите планети - Уран, Нептун и Плутон. Позитивни и негативни характеристика на тези планети в зодиакалните знаци. Тълкуване на позицията на планетите в дом. Верига на диспозиции и краен диспозитор. Лунни възли, астероиди, арабски точки, Лилит и Хирон.

 

5-то занятие

10.02.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч.  

11.02.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч.   

Домовете в наталната карта. Понятието куспида на дом, знак на купспида на дома, планета в съвпад с куспида – значение, тълкуване. Изгряващи, залязващи, кулминиращи планети – интерпретация, значение. Връзка между зодиакалните знаци и домовете. Анализ на горна и долна, източна и западна полусфера. Разпределение на планетите в хороскопа по полусфери –значение, тълкуване. Кардиналните оси – Асцендент, Десцендент, МС, ІС. Включени (интерсептирани) знаци и включени планети. Връзка между отделните управители на домовете и тяхното взаимно разположение.

 

6-то занятие

10.03.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

11.03.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

Теория на аспектите в астрологията. Орбиси – дефиниция. Видове аспекти – мажорни и минорни. Мажорни аспекти  на личните планети. Влияния на аспектите в материален, емоционален, интелектуален и събитиен план. Аспектни конфигурации. Петте основни конфигурации – стелиум, голям тригон, бисекстил, тау-квадрат, голям кръст. Неаспектирани планети. Упражнения.

 

7-то занятие

14.04.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

15.04.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

Астропсихология. Същност и възникване. Основни психологически понятия. Структура на съзнанието.Психологичните комплекси – как да ги разпознаем в наталната карта. Как да открием проблемите в детството, фигурите на бащата и майката в наталната карта. Разглеждане на примерни карти. Как се провежда астропсихологична консултация - работа с клиенти.

 

8-мо занятие

12.05.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

13.05.2018г. - 10.00ч. – 16.30ч. 

Цялостна интерпретация на рожден хороскоп. Разглеждане на примерни карти. Задаване на курсова работа за лятото.

 

 

ВТОРО НИВО – прогностична астрология

 

kurs2 lekcii 1

 

1-во занятие

16.09.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

17.09.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Запознаване с основните методи в астрологията за съставяне на прогнози.Транзити. Универсални транзити.  Взаимни аспекти между  транзитиращите планети. Натална карта и транзити. Транзитни цикли на бавните планети и свързаните с тях възрастови периоди в живота на  родения. Основни правила при интерпретацията на транзитите към наталната карта. Транзити на Юпитер и Сатурн.

 

2-ро занятие

14.10.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

15.10.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Аспекти на транзитиращите планети към кардинални точки от радикса. Орбиси на различните транзити в аспект с натални планети и домове. Взаимни аспекти между транзитите и планетите в наталната карта. Транзити на Уран, Нептун и Плутон. Транзити на бързите планети.

 

3-то занятие

11.11.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

12.11.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Символични дирекции. Приложение на методът в прогностиката. Упражнение.

 

4-то занятие

09.12.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

10.12.2017г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Вторични Прогресии. Съставяне на годишна прогноза с метода на прогресиите и транзитите. Упражнения

 

5-то занятие

27.01.2018г.- 10.00ч. – 16.30ч.

28.01.2018г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Слънчево възвръщане. Лунно възвръщане

 

6-то занятие

24.02.2018г.- 10.00ч. – 16.30ч.

25.02.2018г.- 10.00ч. – 16.30ч.

Профекции. Влияния на Лунните възли, Черната Луна и Хирон в прогностиката. Обобщение върху материала по прогностична астрология. Упражнения.

 

7-то занятие

24.03.2018г.- 10.00ч. – 16.30ч.

25.03.2018г.10.00ч. – 16.30ч.

Ректификация.

 

kurs2 lekcii 2